Consell Escolar Nov 18
Cal transformar l'escola, però sense etiquetes d'"innovació" a les escoles perquè això malmet i desvirtua la funció mateixa de la innovació,