ChalmersTME Jun 11
Det är en utmaning att balansera utbud och efterfrågan i komplexa produktionsmiljöer som exempelvis ETO, engineer-to-order. har djupdykt i frågan i sin licentiatuppsats. Läs mer: