Twitter | Search | |
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」
除咗件衫條褲除埋條底褲試過1次,用手揸住條陰莖賓周左搖右搖,要搖15-20分鐘,不停搖到突然射精,射精液出來「有些朋友都係男15,16,17歲講,試第2次射唔到精液出來」15,16,17歲朋友講:20-50幾歲男,有些試過2,3次都可以射到精液出來.好似有些20-50幾歲男可以射到精液出來4次,唔知真定假?扮勁扮有型?
21
Tweets
5
Following
1
Followers
Tweets
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 16
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 16
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 12
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like
「就當16歲男」10個月後就16歲男,約5呎5寸高,陰莖賓周5.7吋長,4.8cm粗「唔係小孩了」 Jun 11
Reply Retweet Like