Centre Obert Rialles Nov 9
I les nostres educadores partipant de la Fira Solidària a Sants-Les Corts, sensibilitzant sobre el voluntariat