CCOO de Catalunya Sep 17
Qualsevol persona sense ingressos o amb ingressos per sota del que estableix la llei, pot demanar la renda garantida de ciutadania (RGC), una prestació econòmica per protegir de la pobresa.