Carme Valls Dec 22
Lleida, és una ciutat de contrastes, a la tarda concert de , fantàstic, impressionant, quin luxe, tenir espectacles a la nostra ciutat.