Tony Cao May 18
AI is NOW! Sắp tới máy móc thông minh quá rồi, vậy con người sẽ làm gì tiếp theo? Seminar đông kín chỗ ngồi, phải đứng nghe nhưng có vẻ thấm hơn ngồi gật gù thì phải 😆 ...