Calpa Feb 4
El plànol de L'Eixample de Barcelona gravat en el teu bitlleter ❣ 📖¡Un mapa de Barcelona muy original! * * *