Caja Cazemier Nov 5
Piter Jelles schrijft... En hoe! De gezamenlijke scholen in Friesland hebben veel talent in huis. Dat werd gevierd met een literaire dis. Tussen de gangen door lazen wij (de juryleden) voor uit onze boeken. Wat een leuke avond!