Bert Slagter Apr 23
Replying to @bslagter
9/ De vraag zou m.i. moeten zijn hoe we een R<1-samenleving kunnen vormgeven. Denk: testen, traceren, mondkapjes, slimme asymmetrische maatregelen en verstandig collectief gedrag. Kan Rutte de gezamenlijke (denk- en doe-) kracht van het volk aanspreken?