Bert Slagter Apr 23
Replying to @bslagter
8/ Maar de economie dan? Ook voor de economie is het vermoedelijk gunstiger om de ziekte wel te blijven afremmen tot vrijwel stilstand, en niet jarenlang een constante snelheid na te streven. Zieke, zorgende en rouwende mensen produceren en consumeren niet zoveel.