Bert Slagter Apr 23
Replying to @bslagter
7/ The precautionary principle: bij beslissen onder onzekerheid (gebrek aan kennis) moet je catastrofe voorkomen. Bewust kiezen voor een voortdurende stroom zieken is daarom immoreel totdat zeker is dat je geen kwaad doet. Primum non nocere.