Betülgüven Feb 19
Beytümder, amaçları doğrultusunda ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. oluşturma ve toplumu bilinçlendirme için üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Görevlerimizin bilincindeyiz. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz.