Yonatan Berman Oct 17
Replying to @SefyHendler
מזמן לא הייתי בתל אביב בחול המועד, אבל פריז באוגוסט מזעזעת. הדבר הקרוב ביותר לסבל שלי מהחום באוגוסט 2018 בפריז היה הסבל שלי מהחום באוגוסט 2004 בקציעות.