Ajuntament de BCN Jun 3
El servei reforça les relacions socials 🧓👥👵de les persones grans que se senten soles i millora el seu benestar a través d’una app molt intuïtiva📱 i d'activitats a la ciutat en base als seus interessos🎭🚶‍♀️🚶.