BBC News Nepali Oct 21
महिला आविष्कारकको सङ्ख्या किन कम?