BBC News Nepali Oct 20
यी हुन् सभामुखको हस्ताक्षर नहुँदा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउन नपाइएका पाँच विधेयक।