Barcelona Activa Aug 26
Què és el disseny? , dissenyador i cofundador de , ho té clar👇 David Mikula va presentar la ‘Trencar les regles quan les regles estan trencades’ on va analitzar la relació entre i .