Guàrdia Urbana Barcelona May 11
Drogues i conducció són incompatibles! Les i la majoria dels medicaments redueixen els reflexos, la concentració i alteren la percepció de la realitat. de