Guàrdia Urbana Barcelona Jun 21
Replying to @AMBtaxi @barcelona_GUB
Agents de la Unitat Central de Trànsit són els encarregats de comprovar que els reuneixen totes les condicions tècniques adients. Les Unitats Territorials donen suport tècnic en el dispositiu conjunt de l' i la