AF 9 Dec 14
-Papa'lığa bağlı kiliseler Afrika'nın büyük bölümünde etkin.