Autoocupació Nov 20
2n programa 'Els Diners' dedicat a l'! Marc Coloma, CEO de , va explicar com va conduir una idea cap a una empresa consolidada, una de les tasques clau de les organitzacions que acompanyem