Twitter | Search | |
Attila Somfalvi
קרן חרדית כמו קרן פרטית כמו קרן שמרנית כמו קרן ליברלית יכולה לבחור למי להעניק מילגה על פי שיקוליה. זו דעתי הפרטית
Reply Retweet Like More
Replying to