Twitter | Search | |
Attila Somfalvi
חשבתי שאין מצב, ואז פעילים בכירים בליכוד אמרו: אמיתי ועוד איך
Reply Retweet Like More
רזיאל נהרי 🇮🇱🇾🇪 Oct 28
Replying to @attilus
אטילה, אתמול התחלת החרחור מלחמה של ימינשמאל סביב הטבח הנורא ואז מצאת את שחיפשת. אתה לא טוב מהם.
Reply Retweet Like
Attila Somfalvi Oct 28
Replying to @RazielNahari
בוא תרחיב קצת את התזה
Reply Retweet Like
יואב וינטרוב Oct 28
Replying to @attilus
Reply Retweet Like
Attila Somfalvi Oct 28
Replying to @yoavweintraub
Reply Retweet Like
whynotalmati Oct 28
Replying to @attilus
כדאי שתבדוק את המקורות שלך, קולות בראש זה לא מקורות. הנה הציוץ של מי שכתבה את זה והוטרלה ע"י בוטים שעשו לזה קופי פייסט, שאין להם שום קשר לליכוד (ע"פ הפעיל הכי בכיר שם, אלי חזן) האם תתנצל? לדעתי אפילו לא תגיב.
Reply Retweet Like
Attila Somfalvi Oct 28
Replying to @whynotalmati
לא הבנתי, תסביר: הנה ציוץ של מי שכן כתבה את זה ואחר כך הוטרלה על ידי בוטים? איזה בוטים? אז היא כן צייצה את זה או לא? תהיה מדוייק
Reply Retweet Like
whynotalmati Oct 28
Replying to @attilus
איילת, גברת פרטית שלא קשורה בשום צורה לליכוד צייצה את זה. נפלה קורבן לבוט (יותר סביר) או חבורת משועממים (פחות סביר) שעשו לפוסט שלה קופי פייסט. אין שום דבר שקושר את זה לליכוד, והליכוד התכחש לזה. נכתב מטעם הנהגת הצעירים של מרץ. (לא מאמין? מקורות בכירים מאשרים!)
Reply Retweet Like
Attila Somfalvi Oct 28
Replying to @whynotalmati
עוד לא איבדתי סבלנות, אז טרם נחסמת למרות השטויות שאתה כותב.
Reply Retweet Like