Twitter | Search | |
עמיחי אתאלי
באמת לא נעים לי להרוס ציוץ טוב אבל מישהו חייב לספר למיכל רוזין שפרעה לא כל כך רצה לגרש את בני ישראל וגם הם מצידם לא ממש העדיפו להישאר במצרים
Reply Retweet Like More
Yanai Cohen 30 Mar 18
Replying to @attaliami
זה מוטיב חוזר בערבות הללו של השמאל, מסתבר
Reply Retweet Like
Re'em Izchak 30 Mar 18
Replying to @YanaiCohen @attaliami
במה הציוץ שלה לא נכון?
Reply Retweet Like
דובי-הם רצו לקבור אותנו ולא ידעו שאנחנו זרעים 30 Mar 18
Replying to @attaliami
סוג של נסיון לחבר אקטואליה להסטוריה. מה זה חשוב אם הדבק הזה לא מיועד להדבקת ברזל לעץ ?
Reply Retweet Like
ענבל רץ גילמור 30 Mar 18
Replying to @attaliami
הייתי מנסה להסביר לה אבל אני עלולה להיות מואשמת בהדתה, בימים שגם חסידי חב"ד מושווים לחמאס עדיף להשאיר את העובדות בצד.
Reply Retweet Like
Esnet 30 Mar 18
מהמהמה? מי השווה את החבדניקים לחמאס?!
Reply Retweet Like
Marko Mustaki 30 Mar 18
Replying to @attaliami
לא כל כך רצה, ויצא, העדיפו לצאת וחזרו בהם! קשה להחליט, גם היום!
Reply Retweet Like
Esnet 30 Mar 18
זה לא ע"פ היסטוריונים אלא ע"פ תורתנו הקדושה.יצאו חמישית מבנ"י שהם 20%.עוד שאלות או שיש לך עוד ציוצים להטריל?
Reply Retweet Like
aviv mizrahi 🐰 30 Mar 18
Replying to @attaliami
לא מבין חילוניים שמשתמשים בתנך כדי להוכיח משהו. זה מכשיר את הדבר הזה ואחר כך נוגח בך שור
Reply Retweet Like
Roni.A.Tz 31 Mar 18
Replying to @arnaviv @attaliami
עזוב, אין לה מושג על מה היא מדברת ולא רק הפעם
Reply Retweet Like