हाकिम May 4
हेलो, तिम्ले अहिले गर्दैगरेका ट्विट २०१७/१८ तिरै इन्डियनहर्ले गरिसक्या रैछन !! २०१९ मा तिम्ले गर्ने ट्विट अग्रिम रुपमा कसरि चोरेछन बज्जेहर्ले ??🤣🤣😜 🤣🤣