Arun Somanna Oct 9
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿತ್ತೀಯ ಯೋಜನೆ. ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳು ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಶಕ್ತೀಕರಣದ ಕೀಲಿಕೈಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.