Maristes Anna Ravell Nov 21
1BATB Volem un món més solidari, sostenible, conscienciat amb el planeta, compromés amb la sanació i la regeneració de la natura amb el suport de la tecnologia. +Sostenible