Maristes Anna Ravell Nov 19
4ESOC volem un món on hi hagi sanitat, igualtat, respecte i on no hi hagin problemes mediambientals ni pobresa +Sostenible