Twitter | Search | |
Abdulla Ameen
Minister of Health | Maldives
408
Tweets
1,077
Following
16,002
Followers
Tweets
Abdulla Ameen Sep 20
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ May Allah SWT bless the soul of Shauna, who lost her life in the catastrophic fire that engulfed Male’ tonight. I pray for the affected families and applaud and for their heroic work in controlling the fire.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Aug 29
Shocked and deeply saddened to learn about today’s devastating speed boat accident. May Allah SWT bless the souls we lost and grant strength to their dear ones in this hour of grief. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Jul 26
ދިވެހިންގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހައި ދިވެހިންނަށް އަރިސްކުރަން.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Jun 4
އުފާވެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Apr 21
We grieve with our neighbours, the victims of explosions. We condemn, in the strongest possible terms, these appalling terrorist attacks.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Mar 8
Constantly inspired by the incredible women who have been breaking down barriers to create a better future for us.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Jan 13
Best wishes to all students across the nation as you embark on the new academic year 2019. Let this year be an year of new knowledge and mindful wellness.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Jan 1
2019 ވަނަ މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. މި ފެށޭ އައު އަހަރަކީ، ރަގަޅު ސިއްޙަތާއި، ހެޔޮ ނަސީބާއި، ފޮނި ކާމިޔާބީއާއި، އުފާފާގަތިކަމާއި އަދި މާތް ﷲ ގެ ހެޔޮރަޙުމަތުން ފުރިގެންވާ އުފާވެރި އަހަރެއްކަމުގައި ލައްވާށި. އާމީން.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 18
Truly honoured and humbled for the opportunity to serve my country in this new role as the Minister of Health. The responsibilities ahead maybe tough and challenging, but I am confident and ready to serve.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 17
Congratulations to on taking the oath of office as the Vice President of the Republic of Maldives.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 17
Congratulations to on taking the oath of office as the 7th President of the Republic of Maldives.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 11
Warmest greetings on the glorious occasion of the 50th Republic Day of Maldives. May the country scale greater heights under the leadership of President-Elect and Vice-President-Elect .
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 9
ޢިބްރަތްތެރި ޤައުމީދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން. ފެންނަމުންދާ ނިޝާންތަކަށް ވިސްނަވައި ދުރަށް ނަޒަރު ކުރައްވާތި ލޮބުވެތި އަޚުންނޭ. ފަސްވި ދުވަސްތަކަށް ވިސްނަވައި، ފަސްތާނުލެވުނު އަބުތާލުން ދެއްކެވި މިސާލުން އިބްރަތް ޙާސިލްކުރައްވާތި ތެދުވެރި ކަތުންނޭ.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 1
Maruhabaa Hon . Rayyithunge majileehuge raees akah manikufaanu inthikhaab vumakee, anaroofakan aisfaivaa democratic nizaamah alun dhirun genes, dhivehin heyoverikamakah kuraa ummeedhu hageegathakah hedhumah manikufaanu kuravvaa massakkathah hulhuvunu ithuru dhoreh.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 1
Congratulations to Adhaalath Party Leader for being freed from wrongful imprisonment. You will always be admired for your unflinching moral courage in the face of injustice and persecution.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Nov 1
Welcome home President . Applaud your laudable efforts in paving way for a unified coalition when the country was fragmented, paralyzed and devoid of rational leadership.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Oct 30
People’s Majilis convenes its first sitting with 12 MPs who have been reseated by SC declaring their unseating illegal. Today is a day for the people who voted against a brutal regime that harassed and intimidated their representatives into silence. Power back to the people! 👊🏼
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Oct 28
Congratulations to Founder of Jumhooree Party Hon on being elected as Leader of Jumhooree Party.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Oct 26
Congratulations to on being sworn in as the Prime Minister of Sri Lanka. It was an honour to have met you last week and experience your wisdom and insight on the political climate of Sri Lanka and the region.
Reply Retweet Like
Abdulla Ameen Oct 21
Macbeth and Lady Macbeth. Two characters from William Shakespeare’s tragedy Macbeth (c.1603–1607), a tale that explores the cause and consequence of sin, tracing the downfall of an ambitious man whose deliberate commitment to evil destroys him and his kingdom.
Reply Retweet Like