Άλλα Λόγια 15 Nov 18
"Εμείς του 60 οι εκδρομείς" ξέρουμε τον ξεπεσμό του : καθηγητές στην μεταπολίτευση, χαριτωμένες καταλήψεις, η νοοτροπία του "χαρτιού" που εξασφάλιζε θέση στο δημόσιο και μετά σίγουρη σύνταξη. Εχει ελπίδα μόνο με ανταγωνισμό απο μή κρατικά Πανεπιστήμια.