علیرضا عمویی May 31
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صاحبان کسب‌و‌کار، ۴ نکته مهم را همواره در مقابل چشمان خود قرار دهند. ۱- امید و انگیزه خود را دو چندان کنید. ۲- هزینه‌ها را به حداقل برسانید. ۳- ارتباطات را افزایش دهید. ۴- با رقبا شراکت کنید. ‌