علی احمدنیا Nov 19
دربرنامه صدا و سیما دعوت شدم تا از مهمان برنامه آقای سوالاتی پیرامون شورای نگهبان بپرسم. سعی کردم در حد توان و دانشم از عدم بی‌طرفی شورای نگهبان انتقاد و دلیل رای دادن آقای جنتی با لیست اصولگرایان را از سخنگو جویا شوم