Aleš Roubíček Apr 18
Nástroje typu Azure DevOps nebo Travis CI v lidech vzbuzují pocit, že jejich používáním praktikují DevOps nebo Continuous Integration. Přestože vyvíjejí v dlouhotrvajících větvích a nasazení plánují měsíc dopředu a s týdenním code freezem...