AleksandarDjordjevic Sep 16
Replying to @powersaustine
"podaci iz dokumenta pokazuju da je GIM imao povlašćen položaj u „Krušiku” i da je robu dobijao po nižoj ceni, što mu je donelo bolje mesto na tržištu i bolju zaradu" ...ima i slika sa dokumentima