Alcaldes per la Pau Mar 26
No oblidem la capacitat i creativitat dels municipis per fer front a les adversitats 🏙️ Com fer-ho possible? Aquí algunes idees 👇