Alba #JoSocCDR🍋🍋🚜🚜 Mar 14
Replying to @josepcosta
Aquesta gent no entenen que un Estat no és un tot, sinó la suma de moltes parts, i que a més de les mesures generals no es poden oblidar les concretes i específiques. Hem passat del cafè para todos , al virus para todos per centralitzar. Resposabilitat 0.