Afshin Azizi Jul 1
طبق رای هیات عمومی زنان و مردان ازاین پس برابر درنظر گرفته شده و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه و است. پیش از این صندوق تنها در حوادث رانندگی ملزم به جبران مابه‌التفاوت بود. این رای در حکم قانون و برای محاکم الزام آور است.