AELLVA - Escritors Nov 4
Primera jornada dels escritors en , dedicades a Aureli López, VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, en Ampar Cabrera, Vicent Ramon Calatayud i Josep Furió com a ponents. ¡Escomencem!