Adriana Delgado i Herreros 🎗💜 Mar 20
La presència de materials abandonats genera encara més risc per a les persones i per als operaris que hi han d’intervenir. Demanem la col·laboració de tothom!