Mahtab🎗 Jul 2
خدمتت کسانی که «برابری زن و مرد» رو از الطاف جلیله‌ی رییس جدید قوه قضاییه می‌دونن عارضم که دیه زن و مرد برابر نشده، بلکه مابه‌التفاوت دیه زن و‌مرد از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شه.