Twitter | Search | |
Adam Vojtěch
Poslanec Parlamentu ČR
2,031
Tweets
152
Following
74,710
Followers
Tweets
Adam Vojtěch Oct 18
Tak jednoduché to není. Pan premiér si tehdy vyžádal stanovisko odborníků, které si sezval a bohužel nikdo z nich mnou navrženou plošnou povinnost nošení roušek nepodpořil. Nakonec k tomu došlo 10.9. Kdyby od té chvíle všichni dodržovali pravidlo 3R, mohla být dnes situace jiná.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 18
Skutečně nevím, o jaký dokument jde. My jsme měli vládou schválený dokument k Chytré karanténě 2.0., podle kterého jsme postupovali a činili veškeré kroky k přípravě na druhou vlnu.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 18
Nevím o jaký dokument přesně jde. Já jsem společně s kolegy primárně vycházel z podkladů a dat vypracovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky a odborným aparátem ministerstva, kteří to mají v kompetenci. Tato data jsme pravidelně prezentovali veřejnosti.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 17
Děkuji za věcné hodnocení a shrnutí největších milníků mého ministerského působení. Odhlédneme-li od koronaviru, který bohužel vše zastínil, podařilo se nám na prosadit a nastartovat řadu změn a posunout zdravotnictví dopředu.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 15
Úžasné číslo. Díky že používáte eRoušku a pomáháte tak zastavit šíření koronaviru. Prosím, jestli aplikaci ještě nemají vaši známí či kolegové v práci, doporučte jim její instalaci. Díky včasnému varování skrze eRoušku můžeme ochránit sebe a svou rodinu. Tahle aplikace má smysl.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 13
Replying to @adamvojtechano
Nezastupitelnou roli v péči o onkologické pacienty hrají pacientské organizace, které podávají pomocnou ruku těm, kteří to potřebují, a pomáhají jim najít odbornou pomoc. Jejich práce si nesmírně vážím a děkuji za vše, co v této oblasti dělají.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 13
Replying to @adamvojtechano
Dalším stupněm je superspecializovaná péče v Komplexních onkologických centrech. Zásadním úkolem státu je zajištění moderní léčby. Díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou jsem ještě jako ministr předložil Sněmovně, bude inovativní léčba mnohem dostupnější.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 13
Replying to @adamvojtechano
Péče o onkologické pacienty začíná již u praktických lékařů, kteří organizují preventivní vyšetření a v případě potřeby nasměrují pacienta do správných rukou. Díky reformě primární péče se praktici dnes mohou starat i o pacienty v remisi. Péče je tak pacientům mnohem blíž.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 13
Právě teď probíhá online konference o Národním onkologickém plánu, kterou pořádá organizace Hlas onkologických pacientů. ČR klade velký důraz na prevenci. Ve svém příspěvku jsem vyzdvihl důležitost screeningu, který umožňuje zachytit začínající onemocnění včas.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 11
Replying to @zdravydenik
Sblížit obě oblasti by měly připravované novely zákonů o zdravotních a sociálních službách. Definují např. centrum duševního zdraví jako sociálně-zdravotní službu, vymezují okruh jejich poskytovatelů a základní činnosti. Hovořil jsem o tom pro .
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 11
Zdravotní a sociální systémy jsou spojené nádoby. Přesto je mezi nimi bariéra. V oblastech jako je psychiatrická péče se nám tuto bariéru začalo dařit odbourávat, a to u center duševního zdraví, které propojují zdravotní i sociální služby. Podobně u sítě adiktologických ambulancí
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch retweeted
Andrej Babiš Oct 11
Mimořádně ze s 🇨🇿
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch retweeted
Chytrá karanténa Oct 10
UPOZORŇUJEME, že každý, opakujeme, každý je povinen se podrobit laboratornímu vyšetření, které mu bylo nařízeno. Zároveň nesmí dělat nic, co by mohlo vést k dalšímu šíření nákazy. Jde o zákonnou povinnost, dle §64 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch retweeted
Chytrá karanténa Oct 10
VÝZVA V systému chytré karantény evidujeme za pátek 37 440 žádanek na test COVID-19. Žádáme všechny, aby se dostavili na test i přes nepřízeň počasí. Odběrová místa mají volnou kapacitu, stejně tak laboratoře. Dle dispečinku ICŘT nepřichází ani objednaní. Děkujeme, že pomáháte.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 10
Replying to @adamvojtechano
Jsem rád, že se duševní zdraví stalo vládní prioritou. Důkazem je Rada vlády pro duševní zdraví a přijetí dvou klíčových strategických dokumentů: Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030 a Národní akční plán prevence sebevražd 2019-2030.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 10
Replying to @adamvojtechano
Za naší podpory také vznikly první čtyři rozšířené psychiatrické ambulance, které nově poskytují komplexní, intenzivní a multidisciplinární služby. A začaly úzce spolupracovat s praktickými lékaři. Ambulantní péče se tak otevřela většímu spektru pacientů.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 10
Replying to @adamvojtechano
Díky reformě se již stovky vážně nemocných pacientů za odborné podpory a komunitní péče vrátili z nemocnic zpět do běžného života. Všichni odborníci, kteří se podílejí na reformě, si zaslouží obrovské poděkování.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 10
Replying to @adamvojtechano
Za poslední tři roky jsme v tomto směru hodně odpracovali. Založili jsme síť center duševního zdraví, v rámci kterých týmy odborníků pečují o pacienty v jejich domácím prostředí. Už jich je 30 a nastartovaný plán počítá až se 100 centry napříč celou republikou.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 10
Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Připomíná nám to každoročně 10.10. Světový den duševního zdraví. Systém této péče nyní prochází velkou reformou. Cílem je zvýšit kvalitu péče, omezit hospitalizace, umožnit pacientům návrat do běžného života a destigmatizace.
Reply Retweet Like
Adam Vojtěch Oct 9
Za chvíli začíná kampaň ke Světovému dni artritidy, kterou pořádá organizace Revma Liga ČR. Pomáhá zlepšit život lidí s revmatickým onemocněním. Prosím, sdílejte informace o kampani, ať společně podpoříme pacienty, kteří s tímto onemocněním bojují.
Reply Retweet Like