Adam Tomàs i Roiget Oct 3
Després de 8 anys d'aturada, el govern d' torna a posar en marxa el Premi de Teatre La Carrova a Amposta.