AC Garrotxa Jun 14
Pere Màrtir Orri i Pastors, notari reial d’. Signe de 1748, conservat a .