Academy Vission 26 Mar 17
⭐⭐⭐Kavitacija,radio talasi,lpg i foto terapija do 3cm manje po tretmanu🌟🌟🌟#kavitacija#lipoliza#tretmanitela