Albert Barberà 28 Feb 19
completament d acord. Sembla que això de les tecnologies és tema d homes. He vist vàries taules només d homes. Mal camí és aquest.