Twitter | Search | |
David Bern
Love & automating systems/ Work with software/ Training dogs as a hobby - Swedish protection work/ Former employee in the Swedish Armed Forces
3,538
Tweets
209
Following
272
Followers
Tweets
David Bern Sep 18
Reply Retweet Like
David Bern Sep 17
Är generellt mot det, men den här gången blev internet en bättre plats för alla andra.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 15
Replying to @PiaClerte
När något övergår till att bli en prestigefråga så skiter man fullständigt i om det faktiskt föreligger någon nytta i det man påstår.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 15
lite så jag funderar kring ämnet. Istället för att anpassa juridiken efter förlegade polismetoder, så kanske polismetoderna skulle börja anpassa sig med tekniken.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 15
🤨
Reply Retweet Like
David Bern Sep 14
Nu läste du för fort och selektivt.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Klart det finns brottsliga angrepp från polis annat är trams. Behöver jag skriva baseboll-ligan?
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Den är intressant. Skillnad på felaktig åtgärd och rent att helt sakna legalitet, men bara jag som spekulera. Likt, som envar griper för något som kan ge fängelse, kan omöjligen veta att det kommer ge fängelse.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Hela rasist diskussionen är trams, men finner aspekten om individers lika rätt inför lagen intressant (polisman och medborgare), objektivitetsprincipen.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Enligt lagen, om det är proportionerligt/inte uppenbart oförsvarligt borde motvärnet kunna gå fri enligt nödvärn? En liten lottodragning kan tänkas för även det går inte att avgöra förrän i efterhand. Därav - börja med att förklara läget för att inte eskalera situationen.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Utifrån det, så hade det varit proportionerligt att börja med att bara presentera vilken grund och lag det är individen behöver underkasta sig, så att individen om inte annat kan konstatera att behov och legalitet finns.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Behovs och proportionalitetsprincipen gäller inte poliser är det du säger? "Försvarligt och oproportionerligt våld". Gissar att det står fel?
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Min poäng. En polis, likt en skyddsvakts som agerar utanför sin tilldelade rätt, bör ju behandlas likt vilken annan fåne som försöker ta sig rättigheter som eventuellt inte finns.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Även rent filosofiskt låter det felaktigt. Alla har en rätt, vissa mer begränsade än andra. En skyddsvakts rätt är likt en polisman inom den lag den tilldelats, utanför den är det våld som utdelas lika legitimt som vilken annan varpå nödvärn inte ifrågasätts.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Replying to @MacallanSWE
En vacker och ståtlig maskin
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Med vänliga hälsningar Vän av ordning :-P
Reply Retweet Like
David Bern Sep 13
Våldsmonopol är något det ofta slängs med. Är dåligt insatt, men var i lagen beskrivs denna absoluta rätt till monopol? Bara namnet beskriver ju något som inte stämmer, finns ingen som har ensamrätt, finns i lag att läsa om öv. rätt att med våld ingripa i olika situationer.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 12
Hur/när har jag rätt till nödvärn mot polisman? Som första steg på trappan av åtgärder kan jag tycka är att försäkra sig om "polismans" legala stöd finns - legalitetsprincipen. Om sådan saknas, så är mannens ingripande mot mig på samma nivå som vilken annans som utövar våld??
Reply Retweet Like
David Bern Sep 12
Plundrat? Ja Jo, möjligen om dom förvara en haubits på stationen.
Reply Retweet Like
David Bern Sep 12
Låter som våld i mina öron 🤷
Reply Retweet Like