Twitter | Search | |
Bas Jacobs
Schokkende grafiek in : reële besteedbare huishoudinkomens zijn sinds 2001 niet gestegen = reële voedingsbodem ontevredenheid
Reply Retweet Like More
Hans de Geus Sep 19
Replying to @_basjacobs @went1955
individ. overheidscons. niet meetellen? echt niet of voor het gevoel niet? dank
Reply Retweet Like
Bas Jacobs Sep 19
Replying to @hansdegeus @went1955
Gaat niet om 'echt' of 'gevoel', maar om 'beschikbaar'. Je kunt geen boodschappen doen van geld dat de overheid overmaakt aan t ziekenhuis.
Reply Retweet Like
Bas Jacobs Sep 19
Replying to @hansdegeus @went1955
En natuurlijk tellen de uitgaven aan zorg en onderwijs wel mee voor de individuele welvaart.
Reply Retweet Like
Josse de Voogd Sep 19
Replying to @_basjacobs
bij toenemende ongelijkheid betekent dat daling van het besteedbare inkomen van de gemiddelde Nederlander.
Reply Retweet Like
Robin Fransman Sep 19
Replying to @_basjacobs
Hoe is dit consistent te maken met paragraaf over lonen waarin staat 'loonontwikkeling gelijke tred met arbeidsproductiviteit', denk je?
Reply Retweet Like
Bas Jacobs Sep 19
Replying to @RF_HFC
Lijken mij voornamelijk de werkgeverslasten, vooral pensioenpremies.
Reply Retweet Like
Peter Hein van Mulligen Sep 19
Replying to @RF_HFC @_basjacobs
Lonen houden toch al jaren geen gelijke tred met arbeidsproductiviteit?
Reply Retweet Like
Robin Fransman Sep 19
Replying to @_basjacobs
Ja dacht ik ook, maar die stegen pas vanaf 2010, en is ca 1%bbp. niet helemaal sluitend, denk ik. Rest moet winst zijn.
Reply Retweet Like
Robin Fransman Sep 19
Dat was ook mijn beeld. In miljoenennota staat iets anders. 😉
Reply Retweet Like
Bas Jacobs Sep 19
Replying to @phvmulligen @RF_HFC
Reele loonkosten lijken wel te stijgen t.o.v. arbeidsproductiviteit, zie grafiek uit MN.
Reply Retweet Like
Robin Fransman Sep 19
Deze grafiek moet je willen maken vanaf akkoord van wassenaar imho.
Reply Retweet Like
Robin Fransman Sep 19
Want deze maakte ik zelf in 2014 obv cpb mev tabellen.
Reply Retweet Like
Peter Hein van Mulligen Sep 19
Replying to @_basjacobs @RF_HFC
Ja, heb ik eerder gezien. Berekeningswijze is me niet helemaal duidelijk, kon hem niet reproduceren
Reply Retweet Like
Peter Hein van Mulligen Sep 19
Replying to @_basjacobs @RF_HFC
Mijn collega's van NR, die dit allemaal veel beter snappen, overigens ook niet...
Reply Retweet Like
Martijn Klerks Sep 19
Replying to @_basjacobs
Reply Retweet Like
Koen Caminada Sep 19
Replying to @_basjacobs
Voor achtergrond en duiding: Caminada& Stevens in Weekblad Fiscaal Recht, 2 maart 2017.
Reply Retweet Like
Albert-Jan Sluis Sep 19
Replying to @_basjacobs
Maar ook bijna geen inflatie...
Reply Retweet Like
SΠEB Sep 19
Hoe komt het, meer premies, belastingen, overheidsuitgaven en de euro?
Reply Retweet Like
Michiel Verkoulen Sep 19
Hogere vaste lasten. (Zorg, wonen). Lagere arbeidsquote. Onder meer.
Reply Retweet Like