Twitter | Search | |
Galeri | Caernarfon
Theatr/Sinema • Theatre/Cinema • Café Bar • Safle Celf/Art Space • Unedau Gwaith / Work Units • Prosiect
8,852
Tweets
3,000
Following
7,005
Followers
Tweets
Galeri | Caernarfon 4h
Edrych ymlaen ar y noson yn Galeri mis Tachwedd (1.11.19 - cadwch y dyddiad yn rhydd). Tocynnau ar werth 01.07.19
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon 4h
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon 18h
WYTHNOS I FYND! ONE WEEK TO GO! Clwb Comedi: Gorffennaf // Comedy Club: July 03.05.19 @ 20:00 [MC] 👉 👈
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 25
Gillian Clarke & Paul Farley: Nos Iau yma! This Thursday evening @ 19:30 Tocynnau // Tickets:
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 25
📣 Due to reasons beyond our control, the previews of SPIDER-MAN: FAR FROM HOME [12A] have been cancelled. The film will still be shown on its official release date - Friday the 5th of July Apologies to those of you who wanted to see the film in advance!
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 25
📣Oherwydd rhesymau y tu allan i'n rheolaeth, mae rhag-ddangosiadau ffilm SPIDER-MAN: FAR FROM HOME [12A] wedi cael eu canslo. Bydd y ffilm yn dal i gael ei ddangos ar y dyddiad rhyddhau swyddogol (Gwener 05.07.19). Ymddiheuriadau i'r rhai oedd eisiau gweld y ffilm ymlaen llaw!
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Codi'r To Jun 25
Mae criw Codi'r To yn barod amdani! Dewch i gefnogi gwledd o dalent lleol pnawn dydd Iau 4ydd o Orffennaf yn am 2pm. Tickets available from Galeri @ £5 / £2 for our 5th Birthday celebration on Thursday 4th July at 2pm. Dewch yn llu!
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 25
Penblwydd hapus ! Happy 10th Birthday to ! Gwyliwch yn fyw ar y sgrin fawr yn Galeri nos Iau yma! Watch Small Island live on the big screen here this Thursday night! Tocynnau // Tickets:
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 25
3 diwrnod i fynd! 3 days to go! 🎉 Tocynnau // Tickets: // 01286 685222
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 25
🦁 AR WERTH RWAN! FOR SALE NOW! 🦁 Tocynnau // Tickets:
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 23
CLWB COMEDI: Mis Gorffennaf COMEDY CLUB: July Boothby Graffoe Diane Spencer Kevin Shepherd [MC] Tocynnau ar gael rwan! Tickets available now! 👉 👈
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Darkside Jun 21
The amazing will be performing her vocal magic 2 nights of classic 5 & 6 July. Images: Per Pedersen
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Bwncath Jun 21
Braint cefnogi yn lawnsiad albym newydd heno ‘ma! Diolch 🌟
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Impossible Material Jun 22
Parametric Landscape #6 ; Victoria with Geometric Object ; Circuit-bent jigsaw #2. Caernarfon
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Frân Wen Jun 22
Wythnos hyfryd o ddatblygu Llyfr Glas Nebo - diolch i bawb am eu cyfraniad. / All about the R&D for Llyfr Glas Nebo this week
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Antur Waunfawr Jun 22
Wel am noson! 😍👏diolch i bawb ddaeth i Gig heno yn i ddathlu 35 mlynedd Antur Waunfawr, a diolch arbennig hefyd i am roi ei amser i gymryd rhan yn ein dathliad. Noson fythgofiadwy 👏
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 22
Nos Iau // Thursday night... Paul Farley + Gillian Clarke: Dewch i glywed darlleniadau barddoniaeth ac i'w holi! Come and listen to poetry readings and be part of a Q&A session!
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 21
Pythefnos i fynd! 2 weeks to go! 👀✨🌀🧠👁️🔺 Nid un, ond dwy noson wahanol y tro 'ma! Not one, but two different nights this time! Gwybodaeth + tocynnau // Info + tickets:
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Jun 21
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Chamberlain's Men Jun 21
Merry Midsummer to you all!! We’re spending the in gorgeous north Wales. Our shows this weekend have sold out but there are a few tickets remaining for tonight so come on down.
Reply Retweet Like