Twitter | Search | |
Galeri | Caernarfon
Theatr/Sinema • Theatre/Cinema • Café Bar • Safle Celf/Art Space • Unedau Gwaith / Work Units • Prosiect
8,628
Tweets
2,981
Following
6,933
Followers
Tweets
Galeri | Caernarfon 7h
AMAZING BUBBLE MAN 😍 Wythnos i fynd❗️ One week to go❗️ Sadwrn | Saturday 27.04.19 18:30 Mynnwch eich tocyn rwan! Grab your ticket now! 👉
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 18
It’s been a pleasure having the team here rehearsing all week. Can’t wait to see ‘The Stickmaker Tales’ next week! 📸: Nici Beech, Artistic Director, Galeri and Llion Williams, actor Tuesday 23.04.19 + Wednesday 24.04.19 Tickets:
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 18
Mae hi wedi bod yn bleser cael criw yn ymarfer yma drwy’r wythnos. Methu aros rwan i weld ‘The Stickmaker Tales’ wythnos nesa! 📸 Nici Beech, Cyfarwyddwr Artistig Galeri a’r actor Llion Williams Mawrth 23.04.19 + Mercher 24.04.19 Tocynnau:
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 18
🐦🐣🐦🐣🐦🐣 Dyma gadarnhad ffilmiau'r 🎬 Here's a confirmation of our films 🎬 Tocynnau | Tickets: 🐦🐣🐦🐣🐦
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 16
SWYDD : RHEOLWR CYLLID (Cyfnod Mamolaeth) Mae Galeri Caernarfon Cyf yn chwilio am Reolwr (cyfnod mamolaeth) i ddechrau ym mis Awst. Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd) 21.06.19 Am fwy o wybodaeth 👉
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 14
£12/£10 Mae cyfyngiad capasiti (noson dull "cabaret")
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 14
Mae'r rhaglen newydd ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan! The new programme is available to download from our website! 😃 👉 👈
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 13
💃💃💃 NOS FERCHER | WEDNESDAY NIGHT : As You Like It (12A) Darllediad byw | Live screening 'Da ni WIR methu disgwyl! We SERIOUSLY can't wait! 🎉😍 👉 👈
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 13
Good morning! The Café Bar is CLOSED to the public today, but the cinema is still open! 🎥🎞 Tickets available from the kiosk up the stairs. The Café Bar will be open as usual tomorrow 😊 We apologise for any inconvenience caused!
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 13
Bore da! Mae'r Café Bar ar GAU i'r cyhoedd heddiw, ond mae'r sinema yn dal ar agor! 🎥🎞 Tocynnau ar gael o'r ciosg i fyny'r grisiau. Bydd y Café Bar ar agor fel arfer yfory 😊 Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra!
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 12
📢📢📢 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra! Apologies for any inconvenience! 🎊🎊🎊
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 12
🐰🐦🐣🍄 Digonedd o weithgareddau i'r teulu yma yn Galeri dros y Pasg! Lots of family activities here in Galeri over the Easter! Am fwy o fanylion | For more information : 🐰🐦🐣🍄
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 12
LANSIAD ALBWM 21.06.19 Dan ni'n falch o gyhoeddi y bydd a'r Enw Da yn cynnal noson i ddathlu cyhoeddi'r albwm newydd 'Mae'r haul wedi dod' ar label yn y theatr ar ddiwrnod Hirddydd Haf. A sy'n cefnogi! Tocynnau : 01286 685222
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 11
We can’t wait to welcome the winner of the prize for best solo artist home to launch his brand new album ARENIG here on May 1st. Grab your ticket NOW for
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 11
Llongyfarchiadau Gwil! Mae tocynnau gig lansio’r albwm newydd ARENIG yn gwerthu’n wych! Edrych mlaen at dy groesawu adra 😀😀
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
Matthew Bulgo Apr 11
Welsh-language LGBTQ+ emerging or aspiring playwrights, please make yourselves known to me...
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 11
Y wobr gyntaf i’w chyhoeddi yn mynd i - llongyfarchiadau! Y Trac Offerynol Gorau. Congrats Alaw on winning the first for the best instrumental track 😀 🎻
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 11
Cadarnhad amserlen sinema yr wythnos i ddod... A confirmation of this week's cinema timetable... 🎢 💪 🐘 - Missing Link : As You Like It 🎭 Tocynnau | Tickets :
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon Apr 10
'Da chi'n barod am Endgame ❓❗️ Are you ready for ❓❗️ 💥26.04.19💥 Tocynnau | Tickets :
Reply Retweet Like
Galeri | Caernarfon retweeted
𝕋𝕨𝕚𝕟𝕜𝕝𝕖 & 𝔾𝕝𝕠𝕠𝕞 Apr 10
This is one of the pieces available to view at as part of my 'Y Wal' showcase. This is one of the 'liveart' pieces. - - - -
Reply Retweet Like