Zwrot (Zaolzie) 1 Mar 17
Wczoraj zmarł Józef Chmiel, regionalista z Karwiny . Twórca trombit (jedna z nich zapisana została w )